Top

Testimonials

Hospicare / Testimonials

Stellenbosch

Ek kan net met groot lof praat van die behandeling wat ek en my ma tydens hierdie moeilike tydjie by Hospicare ontvang het.  Sr Ralie se bystand en hulp hierdie week, veral gisteraand tydens my moeder se laaste ure, en die deernis waarmee sy my ma hanteer en versorg het kan beswaarlik in woorde uitgedruk word.  Sy het soveel meer vir ons gedoen en beteken as wat haar werk van haar vereis, en hiervoor sal ek vir altyd dankbaar wees.  Die res van die personeel was ook besonder vriendelik en hulpvaardig, en het verseker dat ek vandag kan terugkyk en weet dat dit die regte besluit was on my ma vir haar laaste skof by julle in Hospicare te plaas.  Nogmaals BAIE dankie hiervoor.

Ek kan ook dieselfde sê van my interaksie met jou van die eerste oomblik af – die vriendelikheid, buigsaamheid en gees waarin ons sake kon afhandel het baie vir my beteken, en ek kan net vir jou baie dankie sê vir jou bydrae om hierdie ‘n pynlose proses te maak.

C. Visser

Stellenbosch

Ek wil julle as personeel bedank vir julle liefdevolle en getroue versorging van B. Zeeman. Ek sou nog Stellenbosch toe gekom het, maar Liewe Jesus het beter geweet. Baie dankie aan die nagsuster wie by hom gewaak het gedurende laasnag. Groete, M. Swart

Hospicare Dialysis Centre is really the best Centre that I have attended.

It is really for young and the not so young. I was for many years at another Renal Facilty where I felt like a number.

Here we have diligent, dedicated staff. Highly qualified. I have direct contact 24/7 access to their services. I have a caring nephrologist that actually discusses issues with you and yes…… the food is awesome. A dietitian assists you with adapting your dieet according to your blood-work. I can only say…… come and take a look! You’d love it! I am on dialysis since 2012

R Stander

The staff at this centre are professional, friendly, well trained –

They care about and love all patients. They take good care of us, and the food they serve is always very good quality

Client Survey

Thank u for wonderful care and support.

Support you don’t get at hospital renal units.

Client Survey